Mới nhất

Liên kết thân thiện

ICNCDE Global Asset Derivatives Exchange Gets Cryptocurrency license

2020-03-20    

        The ICNCDE Global Asset Derivatives Exchange has obtained a cryptocurrency exchange license and a cryptocurrency wallet license issued by the Estonian Financial Intelligence Unit (FIU). The license provides cryptocurrency wallet service and approves the cryptocurrency and fiat currency exchange services. It means that ICNCDE will operate itself as a fully regulated cryptocurrency exchange and become one of the few exchanges to obtain such a license in Europe.

         Estonia is a real digital great power and actively embraces blockchain technology. The country's E-Residency project is the world's first government-initiated blockchain project, which has greatly promoted the European blockchain development.

       As a cryptocurrency friendly country, Estonia announced tightening of its license policy in 2019, as the EU strengthened regulatory review of AML and KYC procedures. As soon as the policy was announced, many exchanges were rejected. ICNCDE successfully obtained the license issued by FIU with its professional experience of compliant operation and complete anti-money laundering and fraud prevention measures. It further proves that ICNCDE has been operating under strict compliance and is dedicated to make continuous efforts to ensure the interests of platform users.

     ICNCDE focuses on compliance operations. We have an excellent international professional team, efficient customer service and strong capital background. ICNCDE believes that regulation and compliance will help legitimize the cryptocurrency and cryptocurrency economy. Obtaining an Estonian license is a good start of compliance in the European market. The ICNCDE team will continue to offer compliant, secure and first-class service to users.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.
Về đầu trang
© Bản quyền 2009-2020 Việt nam hàng ngày      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap