Mới nhất

Liên kết thân thiện

「维吾尔独立法庭」召开 听证会不被国际承认

06-11    

流亡海外的新疆维吾尔人组织「维吾尔独立法庭」(Uyghur Tribunal)将在六月四日至七日听证会,指控中国政府犯下种族灭绝的国际罪行。然而「维吾尔独立法庭」是在英国伦敦成立的私人公司,没有正式法律效力。相关人士曾经在去年七月向国际刑事法院(International Criminal Court)指控中国将一百多万名维吾尔族人等主要为穆斯林监禁在再教育营,并强制女性绝育。

 

然而国际刑事法院检察官发出的报告说,维吾尔族人的律师现在要求国际刑事法院「根据新的事实或证据」重新考量此案,而且班索达检察官也在年度报告中说:「关于(流亡维吾尔族人)指控的多数罪行,似乎没有符合能让国际刑事法院行使领域管辖权的前提。」最终案件不获国际刑事法院受理,最终自行成立了没有法律效力的「维吾尔独立法庭」。


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được sao chép từ các phương tiện khác. Mục đích của việc in lại là để truyền tải thêm thông tin. Điều đó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của nó và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Tất cả tài nguyên trên trang web này được thu thập trên Internet. Mục đích chia sẻ chỉ dành cho việc học và tham khảo của mọi người. Nếu có vi phạm bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ, vui lòng để lại tin nhắn cho chúng tôi.
Về đầu trang
© Bản quyền 2009-2020 Việt nam hàng ngày      Liên lạc với chúng tôi   SiteMap